Regulamin:

Szanowni Państwo serdecznie witamy w  ośrodku MILA. Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie i jednocześnie jego sprawną organizację.
• Dobę hotelową zaczynamy od godz. 15:00, a kończymy o godz. 10:00
• Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłacenie zadatku za dwie doby przy pobycie tygodniowym. Resztę należności za zamówiony pobyt pobieramy w dniu przyjazdu. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwację uznaje się za nieważną.
• Przekazanie domku i zdanie kluczy odbywa się w obecności personelu ośrodka.
• Na terenie ośrodka pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł na poczet zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia sprzętu będącego na wyposażeniu domów.
• Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy.
• Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie personelowi ośrodka lub wskazanym numerem telefonu.
• Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na bieżąco.
• Zabrania się palenia tytoniu oraz świeczek w domach.
• Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domów.
• Na naszych ośrodkach nie mogą przebywać osoby nie zameldowane (ewentualnie za zgodą właścicieli)
• Ośrodek nie odpowiada za uszkodzone mienie tj: parkujące samochody oraz pozostawione przedmioty wartościowe w domach.

• W cenie pobytu wliczone jest:
– parking (do apartamentu 2 i 3 brak parkingu , miejsce przy posesji)
– pościel.

W domkach murowanych prąd wliczony w cenę.

W domkach drewnianych za prąd jest pobierana opłata 1 zł kW

• Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godz. 23:00 – 7:00

końcowe sprzątanie 50 zł

 

UWAGA: JEŻELI ZAMAWIAJĄCY NIE ZGŁOSI SIĘ W UMÓWIONYM DNIU I NIE UREGULUJE NALEŻNOŚCI DO GODZINY 18, REZERWACJĘ UZNAJE SIĘ ZA NIEBYŁĄ!!!

WŁSCICIEL OBIEKTU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ , OSÓB TRZECICH ORAZ SYTUACJI OD NIEGO NIEZALEŻNYCH. W POWYŻSZYCH PRZYPADKACH WŁAŚCICIEL NIE ZWRACA ŚRODKÓW FINANSOWYCH WPŁACONYCH JAKO ZADATEK.

 

PŁACĄC AKCEPTUJĘ REGULAMIN.

ZADATEK W MYŚL PRAWA HANDLOWEGO NIE PODLEGA ZWROTOWI.

 

691-918-599